רשת בוגרים ורופאי ילדים בקהילה

רשת רופאי הקהילה של גושן, המוקמת בימים אלו, מבקשת לתמוך בבוגרי הקורסים של גושן, כמו גם ברופאים העובדים בקהילה, השואפים לשלב את הידע והמיומנויות המונגשים מטעם העמותה בעבודתם היומיומית. רשת רופאי הקהילה עתידה לכלול רופאים בעלי עניין ומומחים לבריאות הילד בקהילה, שיוכלו להתייעץ זה עם זה, לשתף פעולה ביוזמות חדשניות, לשתף באתגרים ודרכי פתרון, ולפעול לטובת שינוי מדיניות שתקדם רפואת ילדים מיטבית בקהילה. 

צוות גושן ילווה את הרופאים, ותסייע להם בפיתוח והטמעת דרכי עבודה חדשות, הטמעת תכניות ועוד, תוך שימוש במגוון כלי העזר והלמידה הקיימים בגושן. בין היוזמות שיקודמו על ידי הרופאים- העברת סדנאות הורים, הכשרות לאנשי מקצוע בקהילה בנושאים התפתחותיים-התנהגותיים, יצירת שיח ושיתופי פעולה בין- מקצועיים בתחום הגיל הרך ביישוב, ועוד. באמצעות הרשת, יוכלו החברים בה לשמור על קשר עם חברי הרשת, להתעדכן במידע מקצועי חדש באמצעות אתר גושן ולקבל גישה לערכות כלים וסרטונים מקצועיים נוספים, לקבל עדכוני מדיניות בתחום הגיל הרך וועידות וכנסים מקצועיים רלוונטיים ועוד.