'הורות בשפה שלי'

'הורות בשפה שלי' הוא פרויקט שנועד להתאים את הידע והכלים בנושאי הורות והתפתחות ילדים לקבוצות גדולות בפריפריה החברתית בישראל, שצורכות מידע באופנים מגוונים ותלויי תרבות.

מחקרים מראים כי לעיתים קרובות, הורים בחברות האלו אינם מודעים לכך שהחוויות והאתגרים ההוריים שבהם הם נתקלים הם שלבים מוכרים ושכיחים בהתפתחות הילד, ולכך שקיים ידע שיכול לתת להם כלים להתמודדות, הן בשגרה והן בחירום. פערים אלו באים לידי ביטוי בקושי של ההורים להגיע למידע ברשתות, לסנן אותו ולהבין אותו – כתוצאה מתרבות שונה, מחוסר נגישות דיגיטלית או מחוסר במיומנויות אורייניות ואקדמיות.

עמותת 'גושן' משתפת פעולה עם קרן שוסטרמן, יד הנדיב, קרן ברכה וקרנות הביטוח הלאומי לטובת הפרויקט, שנועד להדגיש את הצורך בהנגשה ובהתאמה תרבותית של מידע התפתחותי איכותי להורים בפריפריה החברתית בישראל ולאנשי המקצוע העובדים עימם. הפרויקט מתמקד בחברה החרדית, בחברה הערבית וביוצאי אתיופיה.

במסגרת הפרויקט:

  • מתבצע מחקר להבנת החוזקות והחסמים התרבותיים בטיפול בילדים בכל חברה, ולהבנת התפיסות ההוריות והאתגרים ההוריים, על מנת לפתח תוכן רגיש-תרבותית שיניע את ההורים לפעולות הוריות מיטיבות.
  • פותחו תשתיות להפצת מידע: אתר 'עת לגדול!' המותאם לחברה החרדית ולמלווה בניוזילטור תקופתי, וכן דף פייסבוק בשפה הערבית – 'كيف كبرنا'.
  • מפותחים תכנים מותאמים לחברת יוצאי אתיופיה, לחברה החרדית ולחברה הערבית, בליווי יועצים ואנשי מקצוע מוכרים בכל אחת מהחברות.