הורות בשפה שלי

'הורות בשפה שלי' הוא תחום שנועד להתאים את הידע, הכלים והניסיון של גושן לקבוצות משמעותיות בפריפריה החברתית בישראל, אשר צורכות מידע באופנים מגוונים ותלויי תרבות.

למדנו כי הורים בחברות אלו לעיתים לא מודעים לכך שהחוויות והאתגרים ההוריים בהם הם נתקלים הם שלבים מוכרים ושכיחים בהתפתחות הילד, ואינם מודעים לקיומו של ידע אשר יכול להסביר ולתת כלים להתמודדות, הן בשגרה והן בחירום. פערים אלו באים לידי ביטוי בקושי של הורים להגיע למידע ברשתות, לסנן אותו, ולהבין אותו- כתוצאה מתרבות שונה, חוסר נגישות דיגיטלית או מחוסר במיומנויות אורייניות ואקדמיות.

עמותת גושן בשיתוף עם קרן שוסטרמן, יד הנדיב, קרן ברכה, וקרנות הביטוח הלאומי חברו לטובת הפרויקט שנועד לשים במרכז את הצורך בהנגשה והתאמה תרבותית של מידע התפתחותי איכותי להורים בפריפריה החברתית בישראל ולאנשי מקצוע העובדים עמם, תוך מיקוד בחברה החרדית, בחברה הערבית וביוצאי אתיופיה.

במסגרת הפרויקט:

  1. מתבצע מחקר להבנת החוזקות והחסמים התרבותיים בטיפול בילדים בכל חברה, להבנת התפיסות ההוריות, ולהבנת האתגרים ההוריים על מנת לפתח תוכן רגיש תרבות אשר יניע הורים לפעולות הוריות מיטיבות.
  2. פותחו תשתיות הפצת מידע: אתר 'עת לגדול!' המותאם לחברה החרדית ומלווה בניוזלטר תקופתי, ודף פייסבוק בשפה הערבית:  'كيف كبرنا'  .
  3. מפותחים תכנים מותאמים כל ליוצאי אתיופיה, לחברה חרדית ולחברה הערבית בליווי יועצים ואנשי מקצוע מוכרים בכל אחת מהחברות.