מחקר והערכה

גושן הינה גוף לומד, הדוגל בעשייה מבוססת מחקר.
לכן, אנו עוסקים כל העת במחקר קליני בנושאים רלוונטיים, תוך התמקדות בצרכי הורים שאינם מקבלים מענה מספק, מדיניות והערכת תכניות.

אנו מתמקדים במספר כיווני מחקר:

  • מחקר קליני, בנושאים רלוונטיים לבריאות והתפתחות ילדים, וכן על השפעתם של גורמים סביבתיים ופסיכוסוציאליים על בריאות התפתחות ולמידה של ילדים.
  • מחקרי הערכה- לפעילויות שונות של גושן, וכן לתכניות קהילתיות שונות.
  • ביצוע סקירות ספרות מוכוונות על פי נושאי עניין, והתאמתם לקהלי יעד מגוונים, כולל הורים וקובעי מדיניות.
  • מחקרים בין מקצועיים, להבנת הצרכים, המענים הניתנים והפערים ביניהם, כפי שהם נחווים על ידי הורים, ואנשי מקצוע.

באמצעות כלים אלו, נוכל להשתמש בנתונים, כלים מחקריים וידע מבוסס על מנת להתוות ולהשפיע על מדיניות ציבורית הנוגעת לילדים והוריהם.