arrow

תארו לעצמכם חברה שבה כל ילד זוכה לתמיכתה של מערכת קהילתית שלמה, היוצרת מארג מקצועי עוטף של רופאים ואנשי מקצוע העובדים עם ילדים ומשפחותיהם.

עמותת גושן פועלת ליצירת מציאות חדשה בישראל, שבה כל ילד וילדה – ללא קשר לנסיבות שבהן נולדו וגדלו – יכולים לצאת לעולם מנקודת הפתיחה הטובה ביותר. זוהי השקעה חיונית בעיצוב עתידה של מדינת ישראל.

גושן בימי שגרה

 • 1

  הכשרות וימי עיון

  הכשרות וימי עיון

  עמותת גושן מכשירה רופאים ורופאות, אנשי ונשות מקצוע העובדים עם ילדים וילדות ומשפחתם בקהילה, בזיהוי ומתן מענה לנושאים התפתחותיים והתנהגותיים. צפו במגוון ההכשרות וימי העיון שלנו

  קרא/י עוד ←
 • 1

  רפואת ילדים קהילתית

  רפואת ילדים קהילתית

  מעבר מתפיסת טיפול המבוססת על ידע קליני בלבד לתפיסת טיפול כוללנית-מערכתית-אינטגרטיבית

  קרא/י עוד ←
 • 1

  הנגשת ידע להורים

  הנגשת ידע להורים

  ידע מקוון מבוסס מחקר, בעברית ובערבית, הכולל מאות מאמרים, סרטונים וכלים שימושיים, שמטרתו לספק ידע ומידע מקיף להורים ולאנשי ונשות מקצוע העובדים עם ילדים וילדות

  קרא/י עוד ←
 • 1

  מחקר והערכה

  מחקר והערכה

  עמותת גושן היא גוף לומד, הדוגל בעשייה מבוססת מחקר ונתונים. אנו עוסקים כל העת במחקר ובלמידה בנושאים רלוונטיים, ומתמקדים בצורכי הורים, בצרכים ומענים מערכתיים, במדיניות ובהערכה

  קרא/י עוד ←

 • 1

  מודל של"מ בטיפות חלב

  מודל של"מ בטיפות חלב

  תכנית ארצית ורב-שנתית לקידום המקצועיות של אחיות טיפות חלב בתחום ההורות והעבודה עם הורים, למען התפתחות מיטבית של ילדיהם

  קרא/י עוד ←
 • 1

  קידום מדיניות

  קידום מדיניות

  קידום מדיניות לטובת בריאותם הנפשית והפיזית של כלל הילדים והילדות במדינת ישראל הינה מטרה מרכזית וחשובה בפעילותנו.

  קרא/י עוד ←
 • 1

  מערכים דיגיטליים

  מערכים דיגיטליים

  מערכי למידה עצמאית לרופאים ולרופאות במגוון נושאים, שנכתבו ונערכו על ידי אנשי ונשות מקצוע מובילים בתחום רפואת הילדים בישראל

  קרא/י עוד ←
 • 1

  גושן בימי קורונה

  גושן בימי קורונה

  אנו מתאמים את עבודתנו בשטח צרכיהם של הילדים והילדות ומשפחתם, עם אנשי ונשות מקצוע, שיתוף פעולה הדוק עם ארגונים מקבילים, משרדי ממשלה וקרנות שונות

  קרא/י עוד ←

גושן בימי לחימה וחירום

 • 1

  הכשרות וידע לרופאים ורופאות

  הכשרות וידע לרופאים ורופאות

  הכשרות לרופאי.ות ילדים ומשפחה במתן מענה רפואי ורגשי בשעת חירום, משבר וטראומה

  קרא/י עוד ←
 • 1

  הכשרות וידע לאנשי.ות מקצוע נוספים

  הכשרות וידע לאנשי.ות מקצוע נוספים

  הכשרות לאנשי ונשות מקצוע העובדים עם ילדים, ילדות ומשפחות במתן מענה מותאם בשעת חירום, משבר וטראומה

  קרא/י עוד ←
 • 1

  הנגשת ידע להורים

  הנגשת ידע להורים

  חומרי ידע מותאמים להורים בנושאים שונים, המיועדים לסייע בתיווך המצב לילדים.ות ובשמירה על רווחת המשפחה כולה

  קרא/י עוד ←
 • 1

  במה נוכל לעזור?

  במה נוכל לעזור?

  ספרו לנו במה נוכל לסייע! אנו קוראים כל פניה ובודקים את יכולת הצוות לתת לה מענה, בהתאם למטרות העבודה שלנו

  קרא/י עוד ←

המשימה שלנו

 • הכשרת רופאים ורופאות ואנשי ונשות מקצוע העובדים עם ילדים ומשפחתם בקהילה, לזיהוי, מענה והתערבות מוקדמת בנושאים התפתחותיים התנהגותיים

 • העצמת תפיסת המסוגלות של הורים לדאוג לצרכיהם המגוונים של ילדיהם, על ידי מתן ידע נגיש ומבוסס מחקר, המותאם לאתגרים של העולם המשתנה

 • שינוי סדרי עדיפויות לאומיים וקידום מדיניות לאומית בנושא בריאות ורווחת ילדים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם גופים וארגונים מקבילים

ממשימה - לעבודה
 • 260

  הרצאות, קורסים, הכשרות, סדנאות
  וימי עיון לאנשי ונשות מקצוע

 • 1800

  רופאים ורופאות שהם חלק
  מהקהילה המקצועית של גושן

 • 6500

  רופאי ורופאות ילדים ומשפחה,
  מתמחים, אחיות ואנשי ונשות
  מקצוע שנחשפו לתכני גושן

 • 1400000

  מבקרים בפורטל הידע והמידע
  'איך גדלת!'