פעילויות

עמותת גושן ממקדת את פעילותה במספר אפיקי עשייה מרכזיים, המאפשרים לנו להטמיע את חזון העמותה בקרב אנשי ונשות מקצוע, ארגונים מקבילים, קובעי מדיניות והציבור הרחב