תוכנית של"מ בטיפת חלב

במהלך בניית אסטרטגיית "אלף הימים הראשונים" של משרד הבריאות, מצא המשרד שתמיכה בהורים בשנות חייהם הראשונות של ילדיהם היא נושא מפתח שאינו מטופל כראוי. בעקבות ממצאיו התחייב המשרד לערוך שינוי משמעותי בתחום, כולל בשירותי טיפת חלב המוענקים להורים ולילדים צעירים. מרפאות טיפת חלב בישראל הן תחנת הטיפול הראשונה שעימה נפגשים אימהות הרות, תינוקות, ילדים צעירים (עד גיל 6) והוריהם, ועל כן הן מהוות צוהר לטיפוח וקידום רווחת הילדים וההורים גם יחד. ההבנה שהשנים הראשונות בחייו של כל ילד הן קריטיות לעיצוב הבריאות, הרווחה, הלמידה וההתנהגות שלו לאורך החיים הביאה ליצירת מענים לקידום בריאות ורווחת הילד, שתכנית של"מ – שותפות להורות מיטיבה היא חלק מהם.

תכנית של"מ היא תכנית ארצית ורב-שנתית לקידום המקצועיות של אחיות טיפות חלב בתחום ההורות והעבודה עם הורים, למען התפתחות מיטבית של ילדיהם. התוכנית מובלת על ידי משרד הבריאות בתמיכתן של קרן ברנרד ון ליר וקרן יד הנדיב. שותפה נוספת בפרויקט היא חברת לוטם, שיחד עם שאר השותפים בפרויקט, אמונה על פיתוח מקצועי וייחודי לאחיות טיפת החלב.

במסגרת התוכנית מקודם מהלך לאומי רחב היקף להכשרה והטמעה של מודל של"מ, שמטרתו היא לוודא שכל המשפחות מקבלות את התמיכה הנחוצה להן כדי לספק לילדיהן נקודת פתיחה בריאה לחיים. כדי לעשות זאת, נלמדים תוכניות ותכנים חדשים שמגבירים את יכולתן את אחיות טיפת חלב לתמוך בהורים, ובכך מובילים להתפתחות בריאה יותר של ילדים בשנות החיים הראשונות.

מודל של"מ הוא מודל בעל תוקף מחקרי הכולל  ידע, תפיסות ומיומנויות שתורמים לקידום התנהגות הורית המחזקת את הקשר בין ההורה לילד, ולשיפור ההתפתחות הרגשית, החברתית, השכלית והקוגניטיבית של הילדים. המודל שואב את עקרונותיו ממודל "כלים שלובים" – תהליך מובנה המאפשר לבסס שותפות ועבודת עומק בין ההורים לבין שלל הצוותים המטפלים בילדיהם, ובהם צוותי האחיות בתחנות טיפת חלב. הוא כולל גם התייחסות לארבעה נושאים שבהם נרצה להגביר את המסוגלות ההורית ולקדם התנהגות הורית מיטבית: רווחה הורית, ויסות רגשי, משחק משותף ומשחקיות, ושפה ואוריינות.

מודל ההכשרה החדש נועד לספק לאחיות מערכת תמיכה מקצועית, שתאפשר להן ליישם כלים חדשניים לעבודה עם ההורים ולהניע שינוי משמעותי בקהילה. הדבר נכון במיוחד כשמדובר בתחנות טיפת חלב בקהילות מוחלשות – קהילות שבהן מתגוררות משפחות בעלות הכנסה נמוכה, עם מודעות מועטה לבריאות ולהתפתחות הילדים.

לצד הכשרת האחיות, התוכנית מקדמת את עקרונות המודל ומנגישה ידע לגורמי מקצוע ולהורים גם יחד בערוצי פעילות שונים ומגוונים, ובהם:

  • טיפונט הורים – מפגשי הדרכה להורים בזום בהנחיית אחיות טיפת חלב.
  • טיפונט אחיות – סדרת וובינרים לאחיות טיפת חלב עם טובי המומחים בארץ בנושאי הורות וטיפול, הכשרת צוותי ביקורי בית, קידום המדיניות בשיתוף מטה משרד הבריאות ועוד.

כל אלה יחד נועדו לספק להורים מעטפת מגוונת של כלים, תמיכה וידע, שיסייעו בקידום בריאות ורווחת ילדיהם, ובכך יסייעו בהתפתחותם הבריאה גם בעתיד.