רפואת ילדים קהילתית

עמותת גושן פועלת לקידום בריאות הילד.ה בקהילה באמצעות שינוי בתפיסת תפקידם של רופאי ורופאות הילדים ומעבר מתפיסת טיפול המבוססת על ידע קליני בלבד לתפיסת טיפול כוללנית-מערכתית-אינטגרטיבית, המבוססת בין היתר על עבודה בין מקצועית ועל מעורבות פעילה בקהילה בה הרופא.ה עובד.ת או מתגורר.ת כחלק מתפיסה מקצועית. 

שינוי זה נעשה באמצעים שונים:

 • הכשרת רופאים ורופאות מומחים –פיתוח, הטמעה, יישום והערכה של מגוון תהליכי למידה להקניית ידע וכלים מעשיים לרופאי ורופאות ילדים ומשפחה בעולמות התוכן של רפואת ילדים קהילתית (בנושאים התנהגותיים, התפתחותיים, תרבותיים ופסיכוסוציאליים ועבודה בין-מקצועית).
  לצפייה בדף הכשרות וימי עיון לחצו כאן.
 • הכשרת מתמחים ומתמחות ברפואת ילדים – פיתוח, יישום והערכה של תהליכי למידה עבור מתמחים ברפואת ילדים.
  לצפייה בדף הכשרות וסדנאות מתמחים לחצו כאן.
 • עבודה בין-מקצועית בקרב רופאי ורופאות ילדים – ייזום, פיתוח, יישום והערכה של  תהליכי למידה לקידום עבודה בין-מקצועית בין רופאי ילדים ומשפחה לגורמי טיפול נוספים בקהילה בה הם עובדים.
  לצפייה בדף הכשרות פרקטיקה בין-מקצועית לחצו כאן.
 • יזמות קהילתית של רופאי ורופאות ילדים – ליווי ותמיכה ביזמות ומעורבות פעילה של רופאי ילדים ומשפחה בקהילה.
 • שותפויות בן מגזריות –ייזום וקידום שותפויות בין מגזריות כפלטפורמה להטמעה מקומית ו/או ארצית. שותפויות אלו כוללת בין היתר- ארגוני חברה אזרחית, ארגוני מגזר שלישי, קרנות, רשויות מקומית, משרדי ממשלה, איגודים מקצועיים, קופות חולים ועוד.
 • השפעה על מדיניות – פיתוח וקידום תהליכי מדיניות בנושא רפואת ילדים קהילתית בישראל בכלל זה- כתיבת ניירות עמדה, השתתפות בכנסים, הפצת דו"חות ומאמרים וכו'.
 • ביסוס קבוצת איכות של רופאי ורופאות ילדים קהילתיים מובילים.