קידום מדיניות

עמותת גושן, אשר פועלת וחוקרת בתחומי בריאות הילד בקהילה, שמה לה למטרה לקדם מדיניות, באמצעות הידע הנצבר ברשותה, לטובת בריאותם הנפשית והפיזית של כלל הילדים והילדות בישראל .במסגרת מאמצנו לקידום מדיניות אנחנו: מייצרים שיתופי פעולה עם משרד הבריאות, קופות החולים, ארגוני חברה אזרחית, הורים, אקדמיה ועוד; מגבשים ניירות עמדה, חוות דעת והמלצות; מפיצים דו"חות ומאמרים; משתתפים ויוזמים כנסים. כל זאת בנושאים הרלוונטיים לבריאותם ורווחתם של פעוטות, ילדים ונוער, כחלק מתפיסה של 'בריאות בכל מדיניות'.