ממשימה – לעבודה

1 מובילים שינוי בתפיסת הבריאות, הטיפול והרווחה של ילדים ומשפחות במסגרת הקהילתית

כך אנו עושים זאת

 • הקמת קורס שנתי פורץ דרך לרופאי ילדים ומשפחה, המאפשר להם לרכוש מיומנויות אבחון וטיפול בנושאים התפתחותיים והתנהגותיים של ילדים.
 • הכשרת רופאי ילדים ואנשי מקצוע בשירותי הטיפול בילד למתן מענה מקיף ולמילוי תפקיד משמעותי עבור ילדים, משפחות וקהילה.
 • הובלת השותפות בין משרד הבריאות, קרן ון ליר וקרן יד הנדיב, אשר אמונה על פיתוח מקצועי ייעודי וייחודי לאחיות טיפות החלב, שמטרתו הכנסת תכניות ותכנים חדשים להגברת תמיכתן של האחיות בהורים שיובילו  להתפתחות בריאה יותר של ילדים בשנות החיים הראשונות.
 • שילוב תחומי התפתחות הילד ורפואת ילדים קהילתית בתוכנית הלימודים של מתמחי רפואת ילדים.
 • יצירת תכנים מקצועיים ונגישים בשלל נושאים התפתחותיים והתנהגותיים, כגון בעיות שינה, גמילה והרטבה, הנקה ותזונה, ועוד, המאפשרים לאנשי המקצוע ליצור קשר בלתי אמצעי עם מטופלים, באופן אישי או בקבוצה, ולהדריכם בנושאים אלו.
1 מספקים להורים גישה למידע מקיף

כך אנו עושים זאת

 • הפעלת אתר אינטרנט מקיף להורים – מקור מידע אמין ומבוסס ראיות בעברית ובערבית, הכולל מאמרים בשלל תחומים, ובהם בריאות הילד, התפתחות והתנהגות.
 • פעילות בפלטפורמות חברתיות (כגון פייסבוק ושליחת ניוזלטר בדוא"ל) לצורך הפצת הידע וניהול דו-שיח אינטראקטיבי.
 • חיזוק עובדי ועובדות תחנות טיפות החלב, כדי לתמוך בהורים, ולספק להם מידע אודות שירותים בקהילה בתחומי התנהגות והתפתחות הילד.
1 מקדמים שינוי במדיניות ציבורית

כך אנו עושים זאת

 • פעילות מול משרד הבריאות וגורמים ממשלתיים אחרים לצורך פיתוח מודלי שירות חדשניים ומתואמים בתחום הטיפול, ההתפתחות והרווחה בגיל הרך.
 • עבודה משותפת עם קופות החולים וארגוני הבריאות בישראל במטרה להקצות זמן לרופאי הילדים ולרופאי המשפחה, כך שיאפשר להעריך ולטפל כהלכה בנושאים הקשורים להתפתחות ולהתנהגות הילד.
 • עבודה משותפת עם ארגונים מהמגזר השלישי והציבורי ליצירת גישה קהילתית אינטגרטיבית לילדים ולבני משפחותיהם.