צוות וועד מנהל

צוות העמותה

 • 1

  יונית לבנון

  מנהלת העמותה
 • 1

  ד"ר חוה גדסי

  מנהלת רפואית
 • 1

  ד"ר פואד אלסנע

  רופא ילדים קהילתי
 • 1

  ד"ר דפנה עידן

  רופאת ילדים קהילתית
 • 1

  נועה ברונשטיין-אמון

  מנהלת תחום פיתוח ותוכן
 • 1

  ד"ר מיה יערי

  מנהלת תחום מחקר, הערכה ומדיניות
 • 1

  שימחי רוזנבלו

  מנהלת תחום קהילה ושותפויות
 • 1

  מעין איבינדר

  מפתחת הדרכה
 • 1

  תהילה גלייכר-נמתיוף

  רכזת תחום קהילה
 • 1

  לילך ניומן

  רכזת תחום טיפות חלב
 • 1

  חגי קלמנוביץ'

  חשב העמותה

ועד מנהל וחברי עמותה

 • 1

  פרופ' איתן כרם

  יו"ר הועד המנהל
 • 1

  ד"ר מנואל כץ

  נשיא העמותה
 • 1

  פרופ' פרנק אוברקלייד

  חבר ועד מנהל
 • 1

  פרופ' אשר אור-נוי

  נשיא העמותה הראשון
 • 1

  פרופ' יעקב אורקין

  חבר עמותה
 • 1

  מאיר אלמליח

  חבר ועד מנהל
 • 1

  פרופ' אשר בן אריה

  חבר עמותה
 • 1

  ד"ר אליהו גזלה

  חבר עמותה
 • 1

  ד"ר צחי גרוסמן

  חבר ועד מנהל
 • 1

  ד"ר דורון דושניצקי

  חבר ועדת הביקורת
 • 1

  ד"ר אפרת ווקסלר

  חברת ועד מנהל
 • 1

  ד"ר רינת כהן

  חברת ועד מנהל
 • 1

  אילונה סהר

  חברת ועדת הביקורת
 • 1

  רותם עזר אליהו

  חברת ועד מנהל
 • 1

  פרופ' בועז פורטר

  חבר ועד מנהל
 • 1

  רון פינקל

  חבר ועד מנהל
 • 1

  פרופ' יעקב קווינט

  חבר ועד מנהל
 • 1

  פרופ' מרי רודולף

  חברת עמותה