הישגים

עמותת גושן, שנוסדה בזכות חזון משותף ומימון ראשוני מצד תורמים אמריקאים ואוסטרלים, מתקדמת כעת ממעמד הסטראטאפ החברתי שבו החלה לקראת ארגון משפיע ומבוסס היטב. העמותה מוכרת בקרב מגזרים שונים בזכות עבודתה לשינוי הבריאות, ההתפתחות והרווחה בגיל הרך בישראל, בדרך מערכתית, משלימה ומקיפה.

רשימת ההישגים המרשימה של גושן כוללת:

 • פיתוח קורס שנתי לרופאי ילדים ומשפחה מכל רחבי ישראל, המעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם בתחום רפואת הילדים ההתפתחותית וההתנהגותית, תוך מתן התייחסות להיבטים פסיכוסוציאליים, והיכרות עם מערך השירותים הקהילתי.
 • מתן מלגה מכובדת לשלושה רופאי ילדים ישראלים, לצורך הכשרה אינטנסיבית במרכז לרפואת ילדים קהילתית במלבורן, אוסטרליה. בתום לימודיהם שבו רופאים אלו לתפקידי מפתח בישראל.
 • השתתפות בוועידות מקומיות, אזוריות ולאומיות רבות בנושא הגיל הרך, ועריכת סמינרים בכל רחבי ישראל, למגוון רחב של אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך.
 • קידום שותפויות עם גופי ממשלה ובעלי השפעה חשובים בישראל, ובהם קרן רש"י, קרן ברנרד ון ליר, אשלים- ג'וינט ישראל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מכון ברוקדייל, האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה, הסוכנות היהודית, ארבע קופות החולים בישראל, האוניברסיטה העברית.
 • ניהול השותפות בין משרד הבריאות, קרן ון ליר וקרן מרכזית נוספת, שמטרתה פיתוח מסגרת עבודה מבוססת ראיות לחיזוק יכולתן של אחיות טיפת חלב לתמוך בהורים.
 • הקמת אתר אינטרנט מקיף ומבוסס מחקר בעברית ובערבית בנושאי הורות ,התפתחות, בריאות ולמידה, בשיתוף פעולה עם האתר האוסטרלי Raising Children Network ויצירת פלטפורמות ברשתות החברתיות לצורך הנגשת מידע.
 • פיתוח מקור מידע מקוון שנועד לאנשי מקצוע בתחום הבריאות.
 • קידום שילוב והטמעת תכני הרפואה הקהילתית במסגרת תכניות ההכשרה של מתמחים ברפואת ילדים.
 • פעילות בשיתוף משרד הבריאות וגורמים ממשלתיים אחרים לצורך פיתוח מודלי שירות חדשניים ומתואמים בתחום הטיפול, ההתפתחות והרווחה בגיל הרך.
 • עבודה עם קופות החולים בישראל במטרה ליעל ולפתח מענים בתחומים התפתחותיים-התנהגותיים, כך שרופאי הילדים ורופאי המשפחה יוכלו להעריך ולטפל כהלכה בנושאים הקשורים להתפתחות ולהתנהגות הילד.
 • עבודה בשיתוף ארגונים מהמגזר השלישי ליצירת גישה קהילתית אינטגרטיבית לעבודה עם ילדים ובני משפחותיהם, תוך שיתוף של אנשי צוות רפואיים ובכללם רופאי הילדים בקהילה בעבודה זו.