מדיניות ופורומים ציבוריים

גושן עובדת ללא לאות עם קובעי מדיניות, משרדי ממשלה, פורומים ציבוריים, קרנות וקואליציות שונות לקראת שינוי מדיניות שישפר באופן משמעותי את חיי הילדים בישראל.

חברי הוועד המנהל פעילים בחברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה, וכן באיגוד הישראלי לרפואת ילדים. גושן השתתפה במספר רב של פגישות רמות דרג עם משרד הבריאות, כולל עם מנכ"ל המשרד, כדי לייעץ ולסייע בהתקדמות יוזמת "אלף הימים הראשונים". כמו כן, העמותה עובדת עם עיריית ירושלים ועיריית תל אביב במטרה לקדם את ההכשרה המקצועית של אחיות טיפת חלב, ויצרה קשר עם עיריות נוספות המשרתות אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה כדי להטמיע בהן תוכניות הכשרה דומות.

לגושן יש תפקיד משמעותי בקואליציה לחינוך מלידה, פורום אשלים לחינוך בגיל הרך של ג'וינט ישראל, 360° – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, הקואליציה לרווחת הילד בנגב, הקואליציה למען הקהילות הבדואיות בנגב, ויוזמת "היישוב במרכז" של קרן רש"י.

בו בזמן, גושן עובדת עם ארבעת קופות החולים הפועלות בישראל כדי לשנות את האופן שבו רופאי ילדים ורופאי משפחה מטפלים במחלות ילדים, ולאפשר להם להיפגש עם המטופלים לזמן רב יותר כדי לאבחן ולטפל גם בצרכים התנהגותיים והתפתחותיים. 

מומחי גושן וחברי הוועד המנהל מסיירים במדינה, בוחנים את המדיניות הלאומית הנוגעת לילדים בגיל הרך ופועלים להשגת תמיכה נרחבת בקרב המגזרים כדי ליצור גישה קהילתית אינטגרטיבית עבור ילדים ובני משפחותיהם, ולקדם שינוי במדיניות שיוכל לשפר את הטיפול בגיל הרך.

img