שותפים

תורמים

אף ארגון אינו יכול להניע שינוי אמיתי לבדו. הבנה זו היא אחת מנקודות החוזק הגדולות ביותר של גושן. העמותה זיהתה את הצורך ביצירת קשר עם תורמים שיסייעו ביישום תוכנית החומש האסטרטגית של הארגון ובהעצמת היכולת והכישורים של אנשי המקצוע הפועלים בתחום הטיפול בילדים ומשפחות. התורמים שלנו מאמינים בכל ליבם במשימה של גושן, וביכולתה להשיג תוצאות. הם עמוד השדרה של גושן. לא היינו יכולים לעשות זאת בלעדיהם.

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

שותפים

גושן עובדת עם ארגונים רבים שחולקים עימה את החזון לשיפור, קידום וייעול בריאותם ורווחתם של הילדים והילדות במדינת ישראל.

איגודים מקצועיים

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

אקדמיה

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

ארגוני בריאות

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

חברה עסקית

 • affiliate

מגזר שלישי

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

ממשלה

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

רשויות מקומיות

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate