שותפים

תורמים

אף ארגון אינו יכול להניע שינוי אמיתי לבדו. הבנה זו היא אחת מנקודות החוזק הגדולות ביותר של גושן. העמותה זיהתה את הצורך ביצירת קשר עם תורמים שיסייעו ביישום תוכנית החומש האסטרטגית של הארגון ובהעצמת היכולת והכישורים של אנשי המקצוע הפועלים בתחום הטיפול בילדים ומשפחות. התורמים שלנו מאמינים בכל ליבם במשימה של גושן, וביכולתה להשיג תוצאות. הם עמוד השדרה של גושן. לא היינו יכולים לעשות זאת בלעדיהם.

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

שותפים לעשייה

גושן עובדת לצד שותפים רבים לעשייה, שחולקים עימנו את החזון לשפר את רווחתו של כל ילד וילד בישראל.

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

משרדי ממשלה ועיריות

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate

ארגוני הבריאות בישראל

 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate
 • affiliate