טופס מועמדת

פרטים כלליים

השכלה

א. תואר ראשון:

ב. תואר שני:

ג. הכשרות נוספות

אני אחות אחראיתעברתי קורס על-בסיסי בבריאות הציבור

וותק- פירוט תפקידים במערכת

א. פירוט תפקידים במערך טיפת חלב (תפקיד ומספר שנים)

ב. פירוט תפקידים נוספים הרלוונטיים לעבודה עם הורים וילדים (תפקיד ומספר שנים)

פרטי ממליצים

פרטי הממונה הישיר/ה

ממליץ מס' 2- רשות

בואי נדמיין...

איזה שינוי היית רוצה לקדם בתחנת טיפת החלב שאת מובילה? כיצד היית מציעה לעשות זאת?*