טופס מועמדת

  פרטים כלליים

  השכלה

  א. תואר ראשון:

  ב. תואר שני:

  ג. הכשרות נוספות

  אני אחות אחראיתעברתי קורס על-בסיסי בבריאות הציבור

  וותק- פירוט תפקידים במערכת

  א. פירוט תפקידים במערך טיפת חלב (תפקיד ומספר שנים)

  ב. פירוט תפקידים נוספים הרלוונטיים לעבודה עם הורים וילדים (תפקיד ומספר שנים)

  פרטי ממליצים

  פרטי הממונה הישיר/ה

  ממליץ מס' 2- רשות

  בואי נדמיין...

  איזה שינוי היית רוצה לקדם בתחנת טיפת החלב שאת מובילה? כיצד היית מציעה לעשות זאת?*