מחקר והערכה

עמותת גושן היא גוף לומד, הדוגל בעשייה מבוססת מחקר ונתונים. לכן אנו עוסקים כל העת במחקר ובלמידה בנושאים רלוונטיים, ומתמקדים בצורכי ההורים שאינם מקבלים מענה מספק, במדיניות ובהערכה.
גושן מתמקדת בכמה כיווני מחקר:

 • מחקר בנושאים רלוונטיים לבריאות ולהתפתחות ילדים, ובהם גורמים המשפיעים על בריאות, התפתחות ולמידה של ילדים, וכן מחקר יישומי להבנת צורכי ההורים, המענים הניתנים להם במסגרת השירותים והפערים ביניהם.

 • המחקר הראשון שהושלם לאחרונה, במימון המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, עסק בפער בין תפיסות ההורים ורופאי הילדים בקהילה בנוגע למתן מענה לצרכים של ילדים ומשפחות.

  בימים אלה מסתיים מחקר איכותני שבו ראיינו רופאים ורופאות בנוגע לזהותם המקצועית, לעבודתם, לצורכיהם ולחסמים העומדים בפני יישום פרקטיקה של רפואת ילדים קהילתית.

  במסגרת פרויקט 'הורות בשפה שלי' התקיים סקר מקיף של אנשי ונשות מקצוע, שנועד לבדוק כיצד הם תופסים את הערכים, החוזקות והצרכים של הורים לילדים מקבוצות דמוגרפיות שונות. במקביל
  מתקיים בימים אלה מחקר איכותני שבו אנחנו מראיינות הורים על מנת ללמוד מהם על חווית ההורות שלהם, על הצרכים והחסמים שלהם כהורים בפנייה לעזרה ולקבלת מידע בנושאי הורות.

 • הערכה מלווה ומעצבת – אנו מקיימים הערכה של הפעילויות השונות של גושן לצורך פיתוח, למידה מתמדת ושיפור, וכדי לבחון אם פעילויות אלה משיגות את התוצאות הרצויות. כמו כן, גושן משתתפת בתהליכי הערכה של תוכניות קהילתיות שונות.

 • ביצוע סקירות ספרות על פי נושאי עניין, והתאמתן לקהלי יעד מגוונים, ובהם הורים וקובעי מדיניות. במסגרת היוזמה בטיפות החלב ערכנו סקירת ספרות מקיפה העוסקת בתהליכי הכשרה מתקדמת של אחיות , וכן בנוגע לפרקטיקות ומודלים מבוססי מחקר לקידום התנהגויות הוריות בתחומים של ויסות רגשי, שפה ואוריינות, משחק משותף ורווחה נפשית הורית. סקירות אלה מהוות תשתית מקצועית ומדעית לפיתוח מודלים ותוכניות התערבות, שייושמו בטיפות החלב במסגרת התוכנית.

 • מחקר העוסק בהורות ובמאפיינים הורים בהקשרים תרבותיים שונים, שנועד להעמיק בהבנת ההתנהגות של ההורים ולפתח מענים מותאמים ורגישים תרבותית.

באמצעות כלים אלו נוכל להשתמש בנתונים, בכלים מחקריים ובידע מבוסס על מנת להתוות ולהשפיע על מדיניות ציבורית הנוגעת לילדים והוריהם.