פורומים ציבוריים

חברי הוועד המנהל של גושן פעילים בחברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה, וכן באיגוד הישראלי לרפואת ילדים. גושן השתתפה במספר רב של פגישות רמות דרג עם משרד הבריאות, כולל עם מנכ"ל המשרד, כדי לייעץ ולסייע בהתקדמות יוזמת "אלף הימים הראשונים". כמו כן, העמותה עובדת עם עיריית ירושלים ועיריית תל אביב במטרה לקדם את ההכשרה המקצועית של אחיות טיפת חלב.

בו בזמן, גושן עובדת מול ארבע קופות החולים הפועלות בישראל במטרה לקדם חשיבה מחודשת אודות תפקיד רופא הילדים בקהילה  והאופן בו ניתן המענה לילדים ומשפחות, ולהטמיע בעקבות כך מודלי עבודה חדשים שיאפשרו מתן מענה טוב יותר להיבטים התפתחותיים, התנהגותיים ופסיכוסוציאליים.

מומחי גושן וחברי הוועד המנהל, בוחנים את המדיניות הלאומית הנוגעת לילדים בגיל הרך ופועלים להשגת תמיכה נרחבת כדי ליצור גישה קהילתית אינטגרטיבית עבור ילדים ובני משפחותיהם, ולקדם שינוי במדיניות שיוכל לשפר את הטיפול בגיל הרך.